Poczekalnia || Waiting Room

Oto przedmioty oczekujące na swój moment. Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła pokazać je w ich lepszej wersji.

Here are some items awaiting their time. I hope I will be able to show You their better versions soon.

© LangeL. All Rights Reserved.