Wskaźnik || Indicator

Prywatna kolekcja || Private Collection
Prace konserwacyjno-restauratorskie przeprowadziła mgr Łucja Lange || Conservation and restoration work by mgr Łucja Lange.

Dzieło konserwatorskie wraz z dokumentacją podlegają prawu autorskiemu. || The preservation work and documentation are under copyrights.

Łódź, 2009

© LangeL. All Rights Reserved.