Jan Strączyński — Załóż nasze buty

„Zdawałoby się, że problematyka bezdomności jest na tyle poznana w przestrzeni społeczeństwa polskiego, iż nie ma potrzeby kolejnego jej zgłębiania. Tymczasem okazuje się, że samo zjawisko ‚ma się dobrze’, co więcej zmienia swoje oblicze, a nasza wiedza pozostaje na niezmiennym poziome. Taka rzeczywistość sprzyja utrzymywaniu się dotychczasowych stereotypów, na które nakładają się nowe. […] Książka […] utrzymana jest w konwencji relacji reporterskiej […]. Stanowi zapis codziennej pracy osób, dla których najważniejszy jest drugi człowiek […]”.

[z recenzji dr hab. Małgorzaty Dudy, prof. UPJPII]

Książka ta ma na celu, z jednej strony pokazanie metodyki pracy streetworkerów na przykładzie miasta Częstochowy, z drugiej prezentuje nieznany świat osób w kryzysie bezdomności, z trzeciej natomiast jest intrygującym przewodnikiem, który pozwala czytelniczkom i czytelnikom samodzielnie decydować, czyje losy chcą śledzić w danym momencie lektury. Bogato ilustrowana, przystępnie napisana — zachęca do zainteresowania się tematem bezdomności ulicznej, a być może również wejścia w szeregi profesjonalnych pomagaczy.

Książka jest skierowana przede wszystkim do osób zainteresowanych tematyką bezdomności, ale też do przeciętnych czytelniczek i czytelników — osób, które do tej pory swój światopogląd opierały na stereotypach. Może stanowić również dobry trening dla przyszłych streetworkerów. 


AUTOR: Jan Strączyński

TYTUŁ: Załóż nasze buty

WYDAWNICTWO: LangeL — Łucja Lange

e-ISBN 978-83-939114-4-8

Utwór dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

© Copyright by Jan Strączyński 2018

© Copyright for this edition by LangeL — Łucja Lange 2018


Dostęp:

beezar

CEON Repozytorium 

— BN Repozytorium [link wkrótce]

— PBN (Polska Bibliografia Naukowa) [link wkrótce]