Łódzkie Partnerstwo Pomocy [publikacje]

red.:

Inga B. Kuźma [Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury]

Łucja Lange [Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury]

TYTUŁ: Mieszkanie i dom, jako nieoczywistość kulturowo-społeczna

WYDAWNICTWO: LangeL — Łucja Lange

e-ISBN 978-83-939114-3-1

Utwór dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

© Copyright by Authors 2017

© Copyright for this edition by LangeL — Łucja Lange & Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności 2017

KSIĄŻKA DOSTĘPNA JEST ZA DARMO NA PORTALACH:
— GOOGLE
— BN Repozytorium
— CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
INFONA

______________________________

red.:

Inga B. Kuźma [Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury]

Łucja Lange [Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury]

TYTUŁ: Bezdomność w Łodzi

WYDAWNICTWO: LangeL — Łucja Lange

e-ISBN 978-83-939114-0-0

Utwór dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

© Copyright by Authors 2016

© Copyright for this edition by LangeL — Łucja Lange & Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności 2016

KSIĄŻKA DOSTĘPNA JEST ZA DARMO NA PORTALACH:
— GOOGLE
INFONA