Łukasz Pyfel – Odgrywanie roli, negocjowanie i zaprzyjaźnianie się. Analiza procesu przyjmowania pacjenta stomatologicznego

„Największą wartość książki Łukasza Pyfla dostrzegam w precyzji raportowania, będącej wizytówką prac symboliczno-interakcjonistycznych. Dzięki niej właśnie czytelnik może podążać za konstrukcją analityczną, jaką badacz generuje z uzyskanych materiałów tekstowych i wizualnych. Takie konstrukcje układają się w efekcie pracy analitycznej w kilka warstw, z których wyłania się wielowymiarowy model badanego zjawiska jako procesu, w który zaangażowane są elementy ludzkiego świata w rozmaitych konfiguracjach i stopniach zinstytucjonalizowania. Tak właśnie stało się z pozornie nieproblematyczną wizytą u dentysty; okazała się ona procesem osadzonym w rozbudowanym kontekście poprzedzającym (profesjonalizacja, otoczenie socjo-ekonomiczne itp.), zogniskowanym w samym zabiegu (o ile do niego dochodzi) i rozwijającym się w dalszych sekwencjach postępowania kontekstującego zdarzenie post factum”.

[z recenzji dr hab. Grażyna Romańczuk-Wroniecka, prof. UW]

Książka przedstawia proces przyjmowania pacjenta stomatologicznego. Autor analizuje interakcje zachodzące pomiędzy stomatologami, pacjentami i ich osobami towarzyszącymi. Omówione zostało przede wszystkim takie społeczne aspekty wizyty stomatologicznej jak negocjowanie, uwarunkowania temporalne czy praca sentymentalna (praca nad uczuciami). Książka pokazuje, że w wielu wypadkach, aby zapewnić płynność przebiegu wizyty stomatolog nie tylko musi być świetnym fachowcem, ale również mistrzem interakcji, aktorem, a niekiedy nawet w pewnym sensie psychoterapeutą. Zawarte w pracy wnioski są wynikiem wywiadów swobodnych ze stomatologami, personelem pomocniczym i pacjentami oraz obserwacji uczestniczącej prowadzonej przez autora w gabinetach stomatologicznych.

Książka ze względu na swój naukowy charakter jest skierowana przede wszystkim do osób zainteresowanych socjologią jakościową i metodologią teorii ugruntowanej, ale sam rozdział empiryczny stanowi ciekawą lekturę dla samych stomatologów, studentów stomatologii i pacjentów.


AUTOR: Łukasz Pyfel [Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Ogranizacji i Zarządzania]

TYTUŁ: Odgrywanie roli, negocjowanie i zaprzyjaźnianie się. Analiza procesu przyjmowania pacjenta stomatologicznego

WYDAWNICTWO: LangeL — Łucja Lange

e-ISBN 978-83-939114-1-7

Utwór dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

© Copyright by Łukasz Pyfel 2016

© Copyright for this edition by LangeL — Łucja Lange 2016


Dostęp:

beezar

academia

CEON Repozytorium

BUŁ Repozytorium

BN Repozytorium