FOTOGRAFIA 2

Spacerownik — świat obserwatora

Zawartość tego działu to osobiste historyjki fotograficzne. Rodzaj pamiętników. Możesz więc pójść ze mną na spacer. Oprowadzę Cię… Możesz również wejść głębiej, pod powierzchnię mojej skóry. Obszary te nie są jednak łatwe do zbadania z powodu delikatnych i mrocznych struktur wtopionych w jasność fragmentów mojego wewnętrznego światła – nazywam to konstelacją cienia.

Kolory, wzory, to jak patrzę, co jest  dla mnie ważne, czy co biorę ze świata dla siebie. Znajdziesz tutaj zdjęcia z moich małych podróży, muzycznych, tanecznych i teatralnych spotkań. Dodatkowo przyroda – fauna i flora… oraz moje ulubione martwe motyle (i nie tylko), które znajduję prawie zawsze i prawie wszędzie (niektórzy uważają, że noszę je ze sobą i w tym tkwi moja tajemnica, ale to nie tak…).

 

Stroller Guide – the world of observer

This file contains photographic personal stories. Kind of diaries. You can go with me for a walk. I will be Your guide… You can also go deeper under my skin. But those areas are not easy to explore due to delicate and dark structures which are embedded in fragments of my inner light – I call it the constellation of shadow.

Colors, patterns, the way I see the world and what is important… or what do I take from world to myself. So You can find here photos from my small travels, from concerts and other events. Additionally also pictured nature – animals and plants… and my favorite dead butterflies (an not only them) which I can meet almost everywhere (some people think that I just have them always with me and that’s my secret, but it’s not…).

 PROJEKT FOTOGRAFICZNY „ZABAWA”  [photo-project „let’s have fun for a while”] 

 

© LangeL. All Rights Reserved.