Dział śmierci || Death Unit

Podejście tanatologiczne do życia jest czymś zupełnie naturalnym… dla mnie. Są jednak osoby, które nie lubią oglądać farm śmierci lub rozkładu ciała. Mimo iż śmierć jest dowodem na istnienie życia… Zapraszam więc do świata moich mistycznych martwych motyli (i nie tylko), które spotykam prawie zawsze i prawie wszędzie. Mnie przypominają one o czasie, który jeszcze mam i o czasie, który zabrał ich dusze – o ile motyle mają dusze…

 

Tanathological approach to existence is natural to me. But some people don’t like watching death farms or corps during decomposition, although death is an evidence of life’s existence… Here are my mystic butterflies (and not only butterflies), which I can meet almost everywhere. They remind me of the time I have and of the time that has taken their souls – if butterflies have souls…

 

© LangeL. All Rights Reserved.