FOTOGRAFIA I

Pomysł: Fotografia jest bardzo silnym narzędziem, które ma wpływ na stan umysłu (ducha). Ludzie, którzy czują emocje innych, mogą jej używać w celach terapeutycznych, tak jak ja. Daję możliwość innego spojrzenia na siebie. Więc baw się dobrze. Poczuj się znowu dzieckiem, które może wszystko. Jedynie wyobraźnia Cię ogranicza… Poczuj się swobodnie. Uwolnij swoje emocje. Poczuj się lepiej.

Zasady: Możesz zrobić cokolwiek, co sprawi, że poczujesz się lepiej, ale… nie rób tego cudzym kosztem. Nie krytykuj, jeśli coś Ci się nie podoba (krytykują ci, którzy nic nie robią… i którym źle ze samym sobą). 

Zapraszam do oglądania zabaw innych… i przypominam, że zawsze możesz dołączyć, jeżeli będziesz potrzebować przemiany.

 

The idea: Photography is very powerful in affecting our state of mind. People who can feel emotions of others, can use it as a therapeutical „tool”, just as I do. I’m giving You the best opportunity to fix Your way of seeing Yourself. You can just come and enjoy Yourself as a child. Only imagination can set the limits… Feel free. Free Your emotions. Get better.

The rules: You can do anything that will make You feel better, but… don’t do it at someone’s expense. Don’t criticize (people who do nothing at all often criticize, and among them are those who just feel bad with themselves), if You don’t like something. If You come to me, You should know that You will appear here… 

Enjoy watching others play… And don’t forget to join me if You need a change.

 

SESJE TERAPEUTYCZNE PRZED OBIEKTYWEM [about my work]

 

 

 

 _____________________________________
Zastrzegam sobie prawo do publikacji wszelkich wykonywanych nieodpłatnie zdjęć oraz zdjęć wykonywanych bez umowy. Wszystkie zamieszczone prace są mojego autorstwa. Prawa do tych prac posiada ich twórca (czyli Łucja Lange) oraz osoby pozujące (w stopniu ograniczonym do publikacji w celach niekomercyjnych, chyba że umowa stanowi inaczej). Nie zajmuję się fotografią komercyjną i ślubną. 
I reserve the right to publish any photographs and shots made free or without a contract. All works are of my authorship. The rights to these works are held by their creator (me — Łucja Lange) and all models (but limited to the publication for noncommercial purposes, unless otherwise provided by contract). I don’t co-operate od commercial and wedding projects.
_____________________________________ 
 
© LangeL. All Rights Reserved.