FOTOGRAFIA I

Pomysł: Fotografia jest bardzo silnym narzędziem, które ma wpływ na stan umysłu (ducha). Ludzie, którzy czują emocje innych, mogą jej używać w celach terapeutycznych, tak jak ja. Daję możliwość innego spojrzenia na siebie. Więc baw się dobrze. Poczuj się znowu dzieckiem, które może wszystko. Jedynie wyobraźnia Cię ogranicza… Poczuj się swobodnie. Uwolnij swoje emocje. Poczuj się lepiej.

Zasady: Możesz zrobić cokolwiek, co sprawi, że poczujesz się lepiej, ale… nie rób tego cudzym kosztem. Nie krytykuj, jeśli coś Ci się nie podoba (krytykują ci co nic nie robią… i którym źle ze samym sobą). Jeżeli przychodzisz do mnie wiedz, że trafisz tutaj… 

Zapraszam do oglądania zabaw innych… i przypominam, że zawsze możesz dołączyć, jeżeli będziesz potrzebować przemiany.

 

The idea: Photography is very powerful in affecting our state of mind. People who can feel emotions of others, can use it as a therapeutical „tool”, just as I do. I’m giving You the best opportunity to fix Your way of seeing Yourself. You can just come and enjoy Yourself as a child. Only imagination can set the limits… Feel free. Free Your emotions. Get better.

The rules: You can do anything that will make You feel better, but… don’t do it at someone’s expense. Don’t criticize (people who do nothing at all often criticize, and among them are those who just feel bad with themselves), if You don’t like something. If You come to me, You should know that You will appear here… 

Enjoy watching others play… And don’t forget to join me if You need a change.

 

SESJE TERAPEUTYCZNE PRZED OBIEKTYWEM [about my work]

 

 

Portret  || Portrait

Nagość || Nude

Czas miniony || Vintage 

Bajki || Tales

Z przymrużeniem oka || with a pinch of salt

Politycznie niepoprawne || Politically incorrect

_____________________________________

7 grzechów || 7 sins  

post mortem 

Miss Dot – ekskluzywna odzież || Miss Dot – exclusive clothes

Kobieta bez serca || Woman without a heart

Sąsiedzkie patologie || Pathological neighbours

Projekt BBW

BRL – Black Ribbon Lingerie

Projekt karciany || Playing Cards Project

Memoir

Plener tematyczny – Allo Allo

Fałszywi święci || False Saints

Topielica || Kelpie

Śnieżka || Snow White

Czerwone kapturki dwa || Two Little Red Riding Hoods 

Pin Up & Burlesque Party Teaser

Anna Redlin – tancerka || Anna Redlin – dancer

Ava Largo – tancerka || Ava Largo – dancer

Santa Muerte

Santa Baby – świąteczna pocztówka taneczna || Santa Baby – christmas dancing postcard

Pin Up na cały rok || Pin Up for the whole year

Salome 

Lady in Black – blogerka || Lady in Black – blogger 

Użytkowa Rzeźba Artystyczna – Dominik Makowski|| Art of Dominik Makowski

Biżuteria unikatowa i ezoteryczna – Robert Jaworski|| Jewlery by Robert Jaworski

Katarzyna Bonda – pisarka || Katarzyna Bonda – writer

Biżuteria Hellove || Jewlery by Hellove

Najdziwniejszy sen || The strangest dream

Nauka latania || Learning to fly

 

  
 _____________________________________
Zastrzegam sobie prawo do publikacji i sprzedaży wszelkich wykonywanych nieodpłatnie zdjęć oraz zdjęć wykonywanych bez umowy.Wszystkie zamieszczone prace są mojego autorstwa. Prawa do tych prac posiada ich twórca (czyli Łucja Lange) oraz osoby pozujące (w stopniu ograniczonym do publikacji w celach niekomercyjnych, chyba że umowa stanowi inaczej).
I reserve the right to publish or sell any photographs and shots made free or without a contract.All works are of my authorship. The rights to these works are held by their creator (me — Łucja Lange) and all models (but limited to the publication for noncommercial purposes, unless otherwise provided by contract).
_____________________________________ 
 
© LangeL. All Rights Reserved.

Komentarze są wyłączone.