Agnieszka Płoszaj — pisarka || Agnieszka Ploszaj — the writer

Sesja przygotowana do rozmowy opublikowanej w #21 magazynu Mega*Zine Lost&Found.

Session prepared for interview published in #5 of magazine Mega*Zine Lost&Found.

Fanpejdż Agnieszki Płoszaj || Fanpage of Agnieszka Płoszaj:

TU 

 

© LangeL. All Rights Reserved.