Katarzyna Bonda — pisarka || Katarzyna Bonda — the writer

Sesja przygotowana do rozmowy opublikowanej w #5 magazynu Mega*Zine Lost&Found.

Session prepared for interview published in #5 of magazine Mega*Zine Lost&Found.

Strony Katarzyny Bondy || web sites of Katarzyna Bonda:

Katarzyna Bonda (fanpage) 

 


© LangeL. All Rights Reserved.