projekt: POLSKA NEO-BURLESKA (faza I)

Projekt, którego się podejmuję ma charakter niekomenrcyjny. Efektem końcowym będzie książka (elektroniczna, darmowa, dostępna do pobrania w formie pdf) dotycząca polskiej sceny neo-burleski. Zdołałam nawiązać kontakt z częścią artystów, zależy mi jednak na docieraniu dalej do osób organizujących imprezy burleskowe, do twórczyń i twórców, do osób wspierających burleskowe działania w Polsce — bez Waszej pomocy  projekt ten nie ma sensu, a otrzymany rezultat będzie niekompletny.

Publikacja w wersji planu (jaki na ten moment wysnułam) ma składać się z tekstów omawiających zjawisko oraz z rozmów prezentujących artystki i artystów. Chciałabym również by były w niej zdjęcia i informacje, które umożliwią osobom spoza tematu poznać twarze polskiej neo-burleski. 

Wszystkie rozmowy będą autoryzowane. W przypadku braku kontaktu (wywiadu) z twórcą, sylwetka zostanie zaprezentowana na podstawie własnych ustaleń i poszukiwań. Macie więc szansę realnego wpływu na to, w jaki sposób zostaniecie zaprezentowane/ zaprezentowani. Będzie mi niezmiernie miło móc się z Wami spotkać i poznać Was bliżej.

Liczę na Waszą pomoc i udostępnianie tematu znajomym zaangażowanym w tworzenie polskiej sceny burleskowej.

Projekt trwa… Z różnych względów otrzymał niższy priorytet realizacji, dlatego proszę o cierpliwość.

Komentarze są wyłączone.