Antropolog jako audytor wewnętrzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

ETNOLOG W KORPORACJI

Projekt ten miał trzy cele:

1. Przygotowanie drugiej rozprawy magisterskiej (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Kaniowskiej).

2. Uporządkowanie własnej przeszłości i rozliczenie z dziesięcioletnim stażem pracy w dziedzinie finansów, księgowości i audytu wewnętrznego.

3. Promocja kierunku studiów, na których znalazłam się z własnego, świadomego wyboru — etnologii.

Celem książki stało się przedstawienie w oparciu o przeprowadzone wywiady i ankietę internetową perspektyw etnologii w biznesie. Kierunek, który ma ogromny potencjał (etnologia, antropologia kulturowa, a także socjologia), powinien w moim mniemaniu dawać studentom jeszcze szersze spektrum możliwości ewentualnej przyszłej pracy. I choć dla wielu osób połączenie antropologii kulturowej z audytem wewnętrznym wydaje się „egzotycznym” pomysłem — chciałam pokazać, jak bliskie są to dziedziny, czy też sposoby myślenia o świecie. Pomysł na takie połączenie wynika z faktu praktycznej znajomości korporacyjnego audytu wewnętrznego i chęci zweryfikowania czy to, co dla mnie jest widoczne od pierwszego dnia zajęć na etnologii, zauważają także inni — szefowie i pracownicy działów HR korporacji, audytorzy wewnętrzni różnych specjalizacji oraz sami absolwenci etnologii pracujący w korporacjach. Książka ma na celu wskazanie pewnej możliwości, nowej (w sumie nie tak bardzo!) perspektywy zawodowej dla humanistów i badaczy. 

Za udział w badaniach dziękuję bardzo serdecznie:

– Szefom i pracownikom działów HR korporacji;

– Audytorom wewnętrznych różnych specjalizacji;

– Absolwentom etnologii pracującym w korporacjach;

– Kandydatom, studentom i absolwentom etnologii, którzy zdecydowali się na wypełnienie ankiety internetowej;

– Pracownikom zakładów, katedr i instytutów etnologii z całej Polski za udostępnianie moich ogłoszeń.

 

Swoje serdeczne podziękowania kieruję także do:

– prof. Krzysztofa Koneckiego za zaufanie i okazane wsparcie;

– prof. Marka Gorzko za recenzję i krytyczne podejście;

– Pani Iwony Gos redaktorki prowadzącej;

– Pani Magdaleny Kącickiej korektorki językowej odpowiedzialnej za opracowanie redakcyjne;

– Pani Moniki Wolskiej-Bryl odpowiedzialnej za skład;

– Pani Leny Wojciechowskiej odpowiedzialnej za redakcję techniczną;

– Pani Katarzyny Turkowskiej za przygotowanie okładki.

Książkę można zakupić m.in w tych księgarniach:

księgarnia WUŁ

księgarnia internetowa poczytaj.pl

księgarnia książki1.pl 

polska księgarnia internetowa

internetowa księgarnia ekonomiczna

Można ją również pobrać w wersji elektronicznej: